Garanterat rent sedan 1985.
Städspecialisten Danielson & co AB startades i liten skala 1985 av Ingegerd och Peter Danielsson i Stånga på södra Gotland. Företaget växte stadigt och 1995 anställdes Lars Thomsson som arbetsledare.

Fyra år senare, 1999, köpte Lars Thomsson Städspecialisten. Företaget flyttade till Visby och expansionen fortsatte.

I dag är vi 30 medarbetare som bland annat utför uppdrag åt drygt 70 kontraktskunder.